LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

LORO-X Systemy odwodnienia dachowego kompleksowo „z jednej ręki”


„Działania przedsiębiorstwa składają się z odnalezienia  idei obie- cujących  sukces  rynkowy,  z pozyskiwania ludzi i  środków do urzeczywistniania tych idei oraz uzbrojenie  się w nie podczas wiecznej  walki na rynku o przetrwanie przedsiębiorstwa na nim działającego”.

Karl Heinz Vahlbrauk: założyciel ZAKŁADÓW LORO


Od chwili  założenia w 1954  roku  i z upływem czasu w 4-tym pokoleniu, firma  LORO ustabilizowała swą  obsadę pracowni- czą oraz ofertę wyrobów na najwyższym poziomie wymaga- nym  przez surowe realia  rynkowe. W siedzibie ZAKŁADÓW LORO  w  Bad  Gendersheim współpracują ze  sobą   ręka  w rękę  dział  badawczo-rozwojowy,  produkcja, sprzedaż i serwis.


Stała aktywność badawczo-rozwojowa podstawą dla nowych technologii i wyrobów. Analiza formy systemowej kompletne- go  systemu odwodnienia (dachowego) jest  nierozerwalnie połączona z niezawodnym działaniem systemu. LORO  jako projektant i producent systemów odpływowych, rur i kształ- tek  jest  w  stanie  zaoferować swym Klientom niezawodne i kompletne systemy z wiarygodnym świadectwem sprawności działania.


Wiele europejskich patentów oraz aktywna współpraca z róż- nymi  komitetami normalizacyjnymi podkreśla kompetencję firmy  LORO, a także certyfikowany przez TÜV system zarzą- dzania  jakością wydany ZAKŁADOM LORO.


Dzięki niezawodności, jakości  i technologicznemu know-how na najwyższym poziomie, „przedsiębiorstwo rodzinne LORO” od ponad 50 lat jest godnym zaufania partnerem dla projek- tantów, architektów i rzemieślników oraz wszystkich fachow- ców z dziedziny budownictwa we  wszystkich zagadnieniach związanych z odwodnieniem deszczowym.

LORO-X Roof Drainage Systems at the ISH 2009 in Frankfurt/Germany