LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Przegląd wyrobów

Odwodnianie attyk LORO-X

Attyka oznacza „zwieńczenie dachu jako  murowana nad- budówka na krawędzi dachu budynku i razem z zakończe- niem  krawędzi dachu występuje zamiast rynny  dachowej”.

Odwodnienie attyki jest - podobnie jak odwodnienie ryn- nowe  - kompletnym, zewnętrznym odwodnieniem powierzchni dachów płaskich. . System odwodnienia jest  przy  tym  mon- towany z wpustem attyki  do jej zwieńczenia od którego pro- wadzony jest dalej poziomy system rur przez attykę z dachu.

Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X 


Dachy płaskie są często  odwadniane tak zwanymi wewnętrznymi systemami odwodnienia dachowego.

Jako wewnętrzne określane jest  odwodnienie dacho- we,  jeśli do wpustu dachowego z pionowym przyłączem podłączony jest  system rurowy zainstalowany we  wnętrzu budynku. W takim  przypadku występuje konieczność wier- cenia  trepanacyjnego przez konstrukcję, która utrzymuje wpust dachowy połączony z systemem rur.

Odwodnienie balkonowe LORO-X   


Balkon jest „użytkową powierzchnią dachową“ i należy  go odwadniać tak jak dachy płaskie  według obowiązujących norm.

W  przypadku odwodnienia balkonu powierzchnia do odwodnienia jest znacznie mniejsza  niż dachu, zatem wystar- czą znacznie mniejsze wydajności odpływu.

Stalowe rury odpływowe LORO-X


Stalowe rury odpływowe i kształtki LORO-X od DN 32 do DN 300,  ocynkowane ogniowo z dodatko- wą  powloką wewnętrzną sprawdzają się przez 50  lat w instalacjach odwadniających w budynkach i jednostkach pływających.