LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO
Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X
Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X
Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X
Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X

Odwodnienie dachu płaskiego LORO-X

Dachy płaskie są często  odwadniane tak zwanymi wewnętrznymi systemami odwodnienia dachowego.

Jako wewnętrzne określane jest  odwodnienie dacho- we,  jeśli do wpustu dachowego z pionowym przyłączem podłączony jest  system rurowy zainstalowany we  wnętrzu budynku. W takim  przypadku występuje konieczność wier- cenia  trepanacyjnego przez konstrukcję, która utrzymuje wpust dachowy połączony z systemem rur.

Systemu odwodnienia dachu płaskiego LORO-X Wyróżniają się dzięki  wymiarom pozwalającym na oszczęd- ność miejsca oraz  wysoką wydajnością odpływu przy  nie- wielkiej średnicy rury.

Dla każdej konstrukcji  dachu LORO  oferuje opty- malny   system  odwodnienia  dachowego.  W  ten   sposób można wybrać jednoczęściowe warianty (np. dachy „zimne”) lub warianty dwuczęściowe (dla dachów z izolacją cieplną).

Dodatkowo, mogą Państwo wybrać system z izolacją  ciepl- ną przy  wpuście lub w rejonach gdzie  występuje silny mróz również wersję z kablem grzewczym.

Prosimy skorzystać po  prostu z konfiguratora online  w celu wybrania optymalnego systemu.

Zalety:

- Odporność na  uderzenia, zabezpieczenie przed  cofką, odporność ciśnieniowa
- Kompletny system z „jednej ręki“ od LORO
- Możliwa większa ilość  wpustów prowadzących do  jednej rury spadowej
- Niewielka dylatacja w upale  i na mrozie