LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Stojakowe rury deszczowe i rury spadowe LORO-X

Stojakowe rury deszczowe i rury spadowe LORO-X
Stojakowe rury deszczowe i rury spadowe LORO-X

Dzięki stojakowym rurom deszczowym i rurom spadowym ze stali, stali nierdzewnej lub miedzi są Państwo po właści- wej stronie!

Bezpieczeństwo przed uszkodzeniem mechanicznym w strefie  ruchu drogowego lub przed wandalizmem w stre- fach ogólnie dostępnych.

Argumenty twarde jak stal:


•  z czyszczakiem
•  odporność na uderzenia i stabilność kształtu
•  nieczułość na upał i mróz
•  niepalne
•  wersja okrągła lub kwadratowa
•  dostępne długości do 3000 mm
•  rura stojakowa i czyszcząca w jednym kawałku
•  optyczna kompatybilność z fasadą

Stalowe rury odpływowe LORO-X

Stalowe rury odpływowe LORO-X
Stalowe rury odpływowe LORO-X
Stalowe rury odpływowe LORO-X

Stalowe rury odpływowe i kształtki LORO-X od DN 32 do DN 300,  ocynkowane ogniowo z dodatko- wą  powloką wewnętrzną sprawdzają się przez 50  lat w instalacjach odwadniających w budynkach i jednostkach pływających.

Szybkie instalowanie: Istotnymi cechami charak- terystycznymi jest dwukomorowa mufa wtykowa LORO-X  ze  specjalnymi elementami  uszczelniającymi w  celu bezproblemowego wetknięcia w rurę. Decydujące zalety materiałowe i instalacyjne oraz  niezawodność sprawdziły się w setkach milionów przypadków na całym świecie.

Odporność ciśnieniowa i stabilność kształ- tu: W połączeniu z zabezpieczonymi obejmami LORO-X, stalowe rury odpływowe LORO-X  stosowane są jako rury odporne ciśnieniowo. Stalowe rury  LORO-X  są odporne na uderzenia i mróz, niepalne i stabilne kształtowo.

Kształtki standardowe +2500: Bogaty program produkcji kształtek, jak kolana,  trójniki,  redukcje, kształtki wyrównawcze i specjalne do  szczególnych zastosowań rozwiązują prawie każdy problem instalacyjny.

Stal ocynkowana oferuje wiele  zalet  w stosunku do innych materiałów jak ciężkie żeliwo, topiący się plastik lub cienka blacha cynkowa.

Również i tu możliwe jest cięcie piłą, gięcie i spawanie róż- nych  specjalny elementów bez używania form lanych.

DN 32-300, odporność ciśnieniowa, odporność na uderzenia, brak zatorów, klasa przeciwognio- wa A1, odporność na promieniowanie ultrafioleto- we, odporność na upał i mróz