LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

LORO-X Systemy odwodnienia dachowego

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,

Serdecznie dziękujemy za decyzję zastosowania w swych planach i projektach oryginalnego systemu odwodnienia dachowego LORO-X!

„Od konstrukcji budynku do systemu odwodnienia dachowe- go LORO-X"

Według tego motto przedstawiony Państwu prospekt po- winien  ułatwić dobór optymalnego systemu odwodnienia dachowego.

Na następnych stronach chcielibyśmy przedstawić Państwu w sposób poglądowy nasze spektrum usług i wyrobów. Aby mo- gli Państwo jak najszybciej  rozpocząć prace  planistyczno-pro- jektowe oferujemy liczne przykłady zastosowań oraz tabele poglądowe z ukierunkowanym dostępem do naszych  goto- wych  systemów odwodnienia dachowego poprzez numer LX.

Wiele konkretnych przykładów i zadań  polegających na od- wodnieniu dachowego można rozwiązać za pomocą karty informacyjnej LX. Praktyczne obliczenia online oraz konfigu- rator  online dają w wyniku gotowe do montażu, kompletne systemy i to wszystko za kilkoma kliknięciami myszy! Po- trzebna będzie Państwu jedynie przeglądarka internetowa na komputerze osobistym, tablecie lub smartfonie.

W przypadku, jeśli Państwo potrzebują indywidualnego roz- wiązania dla swej inwestycji, wtedy służymy wysokiej klasy serwisem i produkcją najwyższej jakości  dostosowaną do potrzeb.

Nasz zespół serwisowy LORO-X posiadający  wsparcie z zewnątrz i z wewnątrz chętnie  Państwu  pomoże w doborze i w obliczeniach  nowo  pozyskanego systemu odwodnienia dachowego LORO-X. Możliwości są różne: telefonicznie lub na miejscu w Państwa biurze lub na budowie.

Z góry  cieszymy się na Państwa odzew lub email. z poważaniem,
Państwa zespół serwisowy LORO-X