LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Tylko 2 zamiast 14

Innowacyjnie i ekonomicznie
dzięki systemom odwadniania dachów LORO-X

Znaczenie wyrażenia „cena za litr“
na przykładzie dachu o powierzchni 1780 m2.


W przypadku dachów płaskich system odwadniający należy projektować równolegle ze
spadkami dachu. Dlatego też współpraca architekta, projektantów i wykonawców z producentem
systemu odwadniającego powinna się rozpocząć już we wczesnej fazie projektu budynku.
Doradcy techniczni producenta pomogą dobrać kompletne systemy o odpowiednio wysokiej
jakości i wydajności, które znacznie poprawią ekonomiczność procesu odwadniania.

W przypadku inwestycji budowy katolickiej szkoły im. św. Teresy w Berlinie od początku
kładziono nacisk na żywotność, trwałość i ekonomiczność we wszystkich aspektach. Spotkanie
z doradcą technicznym LORO odbyło się na wczesnym etapie projektu i pokazało możliwości
optymalizacji odprowadzania wody z dachu.

Projekt udało się poprawić, a dzięki innowacyjnym pomysłom zredukowano cenę za metr
odwadnianej powierzchni dachu, a co za tym idzie „cenę za litr“ odprowadzanej wody. Już
podczas pierwszego spotkania stwierdzono, że należy zastosować system LORO-X ze stali
ocynkowanej o większej wydajności, aby obniżyć koszty i lepiej zagospodarować wnętrze
budynku.


A. Pierwotny projekt Dach został podzielony na dwie połacie, z których każda miała własne
koryto zlewowe do odprowadzania wody. Wzdłuż koryt zlewowych rozmieszczono 5 wpustów
głównych + 9 wpustów awaryjnych, które były częściowo połączone z poziomym kolektorem
w budynku. Ten system wiąże się jednak z dużym nakładem pracy, trzeba wykonać przepusty
przez dach, uszczelnić je oraz ułożyć wiele metrów rur wewnątrz budynku.

B. Nowy projekt
Wspólnie z architektem postawiliśmy sobie za cel zmniejszenie liczby wpustów i przepustów
przez dach, uproszczenie systemu rur oraz - tam, gdzie to możliwe - poprowadzenie rur na
zewnątrz budynku, a nie wewnątrz. Liczba przepustów przez dach miała być zredukowana do
minimum, a spadki maksymalnie uproszczone. Największym wyzwaniem było połączenie dwóch
połaci dachu w jedno wspólne koryto zlewowe dla całego dachu, aby zmniejszyć liczbę
koniecznych wpustów. Na tym etapie konieczna była współpraca z producentem izolacji dachu.

B.1. Pierwszym krokiem było obliczenie koniecznej wydajności wpustów
dla całej powierzchni dachu (np. za pomocą www.loro.de: program doboru online). Dla dachu
o powierzchni 1780 m2 oraz przy założeniu miarodajnego natężenia deszczu 371/668 l/s/
ha wydajność wpustów głównych zgodnie z normą musi wynosić min. 66 litrów na sekundę, a
wydajność odpływów awaryjnych min. 53 litry na sekundę.

B.2. Na drugim etapie przeanalizowano konstrukcję dachu,
aby dobrać odpowiednie wpusty dachowe. Wybór odpowiedniego systemu doprowadził do
niezwykle zaskakującego wyniku. Na cały dach o powierzchni 1780 m2 wystarczy jeden
wysokowydajny system główny LORO-X DRAINJET oraz jeden wysokowydajny system awaryjny
i tylko jeden wpust dachowy w każdym z tych systemów. Najważniejsza zmiana dotyczyła
spadków na dachu, tak aby woda deszczowa z całego dachu spływała w kierunku
wysokowydajnych wpustów dachowych. Zaproponowane wpusty awaryjne LX961 mają
wydajność do 94,4 l/s przy poziomie wody na dachu 75 mm, co gwarantuje wyższy poziom
bezpieczeństwa w przypadku deszczu nawalnego niż wymagany przez normę dobór na
podstawie statystycznego deszczu „stuletniego“.

B.3. Zaprojektowano tylko jedno koryto zlewowe w kształcie litery U, co pozwoliło
na spełnienie kilku życzeń na raz: znaczne zmniejszenie nakład pracy, zamiast 14 trzeba
zamontować na dachu tylko 2 wpusty LORO-X. Wpusty są usytuowane bezpośrednio nad rurą
spustową, w związku z tym kolektor zbiorczy wewnątrz budynku był niepotrzebny. Udało się
zachować pierwotne usytuowanie ujścia rury spustowej do podziemnego zbiornika na wodę
deszczową. Odporne na działanie czynników zewnętrznych i naprężenia, niepowodujące
podpiętrzania oraz estetyczne rury spustowe ze stali ocynkowanej poprowadzono na zewnątrz
budynku.

B.4. Za pomocą kart produktowych serii LX można dobrać odpowiedni system
odwadniania o odpowiedniej wydajności, dostosowany do zaprojektowanego budynku.
Karty systemów LX zawierają też praktyczne zestawienie najważniejszych cech systemów
odwadniania. Karty systemów LX dostarczają projektantowi wszystkich potrzebnych
informacji: przejrzyste zestawienie cech systemu, krzywa odpływu oraz rysunek CAD umożliwiają
określenie wydajności systemu wymaganego przez zleceniodawcę i ubezpieczyciela, a rysunki
są pomocne instalatorom montującym system.

 

C. Montaż System główny i awaryjny zostały zamontowane na zewnątrz budynku i
poprowadzone przez podcień. W ten sposób montaż rur stalowych spustowych LORO-X,
odpornych na działanie czynników zewnętrznych oraz naprężenia, był prostym zadaniem.
Aby zapewnić optymalny dopływ wody do wpustów dachowych LORO-X DRAINJET z
praktycznym kołnierzem zaciskanym (dostępne z kołnierzem luźnym lub stałym), koryto zlewowe
koło wpustów zostało poszerzone, tak aby woda docierała do wpustów z każdej strony. Nowy
układ koryta zlewowego pozwolił na znaczne zmniejszenie wysokości izolacji na spadku dachu,
ponieważ zmniejszono odległość pomiędzy najniższym a najwyższym punktem.

Podsumowanie
Dzięki optymalnej współpracy projektanta i doradców technicznych LORO-X udało się zdecydowanie
zmniejszyć koszty odwadniania dachu. Decydująca jest tutaj „cena za litr“ za cały system
odprowadzania wody. Wysokowydajne systemy LORO dają nowe możliwości projektowania
spadków, także umiejscowienie wpustów oraz poprowadzenie rur spustowych na zewnątrz
znacznie upraszcza odwadnianie dachów płaskich. Ponieważ nie trzeba wykonywać przepustów
przez dach do strefy przeciwpożarowej wewnątrz budynku, wyeliminowano
potencjalne mostki cieplne oraz konieczność zastosowania specjalnych ochron
przeciwpożarowych. Wysokiej jakości systemy kompletne ze stali ocynkowanej oferują
długoterminowe bezpieczeństwo i zdecydowanie ponoszą trwałość budynku.