LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Zarządzanie jakością w LORO

Podstawą istnienia firmy LORO od ponad 50 lat jest najwyższa jakość i niezawodność w dziedzinie odwodnienia budynków i jednostek pływających. Najwyższej jakości  systemy odwod- nienia są w LORO projektowane, produkowane i dostarczane jako system z „jednej ręki”.

W celu  udokumentowania tego wysokiego standardu, firma LORO  poddawana regularnym i dobrowolnym audytom ze- wnętrznym. Przykładowo, certyfikat TÜV według DIN EN ISO9001 dokumentuje wewnętrzny system zarządzania jakością obejmujący swym zasięgiem wszystkie działy  przedsiębiorstwa.

Oprócz tego, LORO zleca  certyfikację i audyty szerokiej pal- cie wyrobów przez niezależne placówki naukowo-badawcze specjalizujące się w budownictwie lądowym oraz  w budowie statków.

Bezpieczeństwo, jakość i innowacyjność z tradycjami

 

Od dziesięcioleci LORO rozwija innowacje i nowe rozwiązania systemowe do postaci gotowych wyrobów rynkowych.

W ten sposób LORO wspiera projektantów i realizatorów za- dań  inwestycyjnych przez innowacyjne i  ekonomiczne roz- wiązania, w ważną pomoc projektową oraz w łatwy w obrób- ce materiał budowlany.

Nowe pomysły realizowane są w dziale  badawczo-rozwojo- wym i przekuwane na rozwiązania poszukiwane na rynku.

Istniejące wyroby optymalizowane są przez ciągłe  ich polep- szanie  pod kątem potrzeb naszych Klientów.