LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

1. Obliczanie pod kątem natężenia opadów

Do obliczenia wymaganej wydajności odpływu potrzeb- ne są Państwu 3 dane:

 

- Powierzchnia dachu w metrach kwadratowych

- Rodzaj  konstrukcji dachu

- Miejscowe natężenie opadów

 

Wynik  obliczeń online  jest  wymaganą wydajnością od- pływu w litrach na sekundę. Obliczona wydajność zosta- je przetransferowana do konfiguratora online.

2. Dobór właściwego gotowego systemu


3. Pobranie specyfikacji

 

4. Sporządzenie tekstu i oferty

Opis  i  tekst ofertowy LORO-X   online   tworzy gotową ofertę, względnie opis  z  listy  artykułów. Każda nowo sporządzona oferta otrzymuje swój  jednoznaczny nu- mer   identyfikacyjny  oraz   hasło   za  pomocą  którego mogą Państwo w każdej chwili wywołać ofertę i ją opra- cowywać dalej.