LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

 

Przepływ w korycie otwartym


Male  powierzchnie dachowe i dachy w  budownictwie mieszkaniowym odwadniane są w większości przez prze- pływ  grawitacyjny.

Woda przy  tym  płynie  spokojnie w strumieniu laminarnym. W celu osiągnięcia żądanej minimalnej wydajności przepły- wu i uniknięcia odkładania się osadów brudu należy  pozio- me rury kłaść z pewnym spadkiem.

Przez  otwory napowietrzające na wylocie i w systemie ru- rowym zapobiega się wytwarzania podciśnienia w  systemie.

W   celu niezawodnego uniknięcia tworzenia się podciśnienia w systemie,  należy   kompletny system zaplanować i zbudować według wytycznych producenta.

Przepływ ciśnieniowy

Duże   powierzchnie dachowe  odwadniane są  często w nowoczesnych systemach ciśnieniowych będących sys- temami kompletnymi, bez  otworów napowietrzających. Przepływ projektowany jest  i realizowany z dużą  prędkością przepływu w systemie o małych średnicach nominalnych.W rurze  spadowej tworzy się silne podciśnienie, które jest przenoszone do  wpustów poprzez rurociągi kształtki, za- tem następuje kontrolowane odsysanie wody z dachu.W   celu niezawodnego uniknięcia tworzenia się podciśnienia w systemie,  należy   kompletny system zaplanować i zbudować według wytycznych producenta.