LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Renowacja

 

Renowacja zgodna z normą z odwodnieniem awaryjnym


Techniczna renowacja odwodnienia dachowego często prowadzona jest z renowacją dachu z izolacją cieplną w jednym cyklu wykonawstwa.

Podczas renowacji należy  zawsze przestrzegać obowią- zujących norm odnośnie odwodnienia dachowego.

Oznacza to przede wszystkim to, że obliczenia odwodnie- nia powinno zawsze odpowiadać (często wyższej) inten- sywności opadów. Nowe systemy należy  później często wymiarować na wyższą wydajność.

Do tego, należy  zbudować dodatkowy system odwod- nienia, czyli odwodnienie awaryjne wyprowadzone na zewnątrz!

W istocie, w przypadku renowacji występują 2 możliwości:

1. Z nowym odwodnieniem attyki


Dotychczasowe odwodnienie zostaje wyłączone z działania lub zdemontowane i zastąpione przez wydajniejszy nowy system.

Jeżeli spadek na dachu nie jest skierowany w kierunku at- tyki, wtedy często należy  wykonać nową izolację  spadku.

Ewentualne dodatkowe koszty tytułem izolacji spadku szybko się wyrównają, gdyż  odwodnienie attyki  bez rur w budynku instalowane jest i eksploatowane ze znacznie mniejszymi nakładami.

2. Z wpustem renowacyjnym


Jeżeli istniejący system rurowy ma być dalej użytkowany, to LORO oferuje specjalne wpusty renowacyjne.

Wpust renowacyjny LORO-X  ma znacznie dłuższą rurę przyłączeniową ze specjalnie zaprojektowaną uszczelką wargową.

Odpowiednio do wymiaru nominalnego istniejącej rury można zastosować wpust renowacyjny o jedną  dymensję mniejszy.