LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Dach zielony

 

Ziemia, żwir i rośliny


W przypadku wielu dachów płaskich wykorzystano ich powierzchnie do urządzenia tzw.  zielonych dachów.

Wymaganie wobec odwodnienia polega na tym,  że ziemię i żwir trzeba utrzymywać od odwodnienia w pewnym od- stępie i zapewnić dopływ wody.

W tym  celu LORO oferuje specjalne nasadki dla wpustów na dachach płaskich oraz wpusty dla attyk:

1. Studzienka kontrolna dla wpustów na dachach płaskich


Specjalnie do tego celu zaprojektowana studzienka kon- trolna  poprzez swoje podłużne otwory zabezpiecza po bokach dopływ wody z warstwy ziemi.

Dzięki zdejmowanej pokrywie zapewniony jest dostęp do wpustu na dachu płaskim oraz czyszczenie.

2. Zespół sita dla wpustów attykowych RAINSTAR z przepływem grawitacyjnym


Zespól sitowy ze specjalnym układem otworów dla wpu- stów attykowych LORO-X  RAINSTAR jest oszczędzającym miejsce wariantem dla wpustów bezpośrednio położo- nych  przy attyce.

Zespół sita montowany jest na kołnierzu wpustu jest za- miast  kołpaka LORO-X.

Uwaga: zespołu sita nie można stosować w przypadku przepływu ciśnieniowego!