LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Dachy przemysłowe

 

Wysoka wydajność dla dużych powierzchni dachu:


W celu efektywnej i ekonomicznej realizacji odwodnienia dużej  powierzchni dachu, LORO-X  oferuje systemy wyso- kiej wydajności o dużym strumieniu odpływu przy minimal- nej wysokości wody na dachu.

Odwodnienie attyk: do 1000 m2 / wpust
Odwodnienie dachowego: do 3000 m2 / wpust

W celu osiągnięcia wysokiej wydajności należy  zainstalo- wać  system odwodnienia dachowego LORO-X  zgodnie z kartą  informacyjną LX.  Już podczas projektowania należy zapewnić, aby spadek konstrukcji dachowej powodował dostateczny transport wody do poszczególnych zagłębień oraz wysoko wydajnych systemów.