LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Rynna kasetowa

 

Oszczędność miejsca z niezawodną wydajnością:


Typowo, rynna kasetowa może być nawadniana z dwóch powierzchni dachu lub jednostronnie z jednej powierzchni. Przy tym  rynna kasetowa może znajdować się powyżej pomieszczenia mieszkalnego lub użytkowego lub swo- bodnie wystawać przy krawędzi dachu.

W zależności od warunków miejscowych, system rur moż- na prowadzić albo pionowo, albo z wygięciem w dół.

Przepływ grawitacyjny i przepływ ciśnieniowy

Generalnie, dla rynny  kasetowej można przewidzieć dla rynny  kasetowej przepływ ciśnieniowy lub grawitacyjny.

Wymiarowanie rynny  kasetowej realizowane jest przez projektanta. Podczas wymiarowania szerokości rynny należy  mieć  na uwadze to, aby minimalny odstęp punktów wpływu wody wokół wpustu został  zaprojektowany na co najmniej 20 mm w celu umożliwienia wpływu wody na jego obwodzie.