LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Dach o strukturze odwróconej

 

Należy mieć na uwadze poziom odwodnienia:


Odwodnienie dachu o strukturze odwróconej z izolacją cieplną powyżej papy  dachowej lub poszycia dachowego wymaga ustalenie poziomu odwodnienia.

Możliwe poziomy odwodnienia:

1. na papie  lub poszyciu dachowym
2. powyżej izolacji cieplnej
3. powyżej warstwy żwiru

Dodatkowo, należy  przewidzieć nad izolacją cieplną czę- sto utrudniającą pracę warstwę żwiru  lub wegetacyjną:

Jeśli występuje warstwa żwiru lub warstwa we- getacyjna, wtedy należy  przy obliczeniach uwzględnić odpowiedni współczynnik odpływu.

Odwodnienie awaryjne należy  usytuować powyżej plano- wanej wysokości wody odwodnienia głównego i należy  to omówić z zespołem serwisowym LORO.