LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Rura spadowa attyki za fasadą

 

Zabezpieczenie przed zatkaniem i cofką za fasadą:


Rura spadowa odwodnienia attyki usytuowana jest zazwy- czaj przed fasadą.

Ze względów estetycznych, rura spadowa jest chętnie kładziona za fasadą, co jednak dla standardowych rur nie jest dozwolone.

Tutaj stalowe rury odpływowe LORO-X odporne na zatkanie się i cofkę, odporne na pęknięcie i ciśnienie pokazują swoje mocne strony, ponieważ są one również dopuszczone do stosowania wewnątrz.

Dzięki attykowej rurze spadowej za fasadą następuje połą- czenie zalet lokalizacji wewnętrznej i odwodnienia usytuowa- nego na zewnątrz:

Nie są potrzebne przepusty przez dach oraz na fasadzie nie ma widocznych rur spado- wych!

Dla tego przypadku optymalne są gotowe systemy odwod- nienia attyki LORO-X z małymi wymiarami nominalnymi. (np. DN 50 lub DN 70)