LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Ochrona przeciwpożarowa

 

Rozwiązania przeciwpożarowe LORO-X dla systemów odwodnienia dachowego


Systemu odwodnienia attyk  LORO-X  bez przepustów dachowych w strefach ochrony p-poż, względnie wnętrza budynku spełniają  z reguły  automatycznie wymogi ochro- ny przeciwpożarowej.

Systemy odwodnienia dachowego z wewnętrznie usytu- owanymi przewodami, składające się z wpustów p-poż, rur LORO-X  i kształtek oraz obejm p-poż LORO-X  są jako komplety certyfikowane ogniowo w klasie R 90.

W przypadku odwodnienia LORO-X  attyk  i odwodnienia dachowego LORO-X,  system odwodnienia jest również w pełni sprawny w przypadku pożaru.

Przy instalowaniu mieszanym wyrobów od innych produ- centów certyfikacja p-poż traci swą ważność.

W  przypadku zapytań z Państwa strony, nasz zespól serwisowy LORO-X jest do dyspozycji.