LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Kabel grzewczy

 

W  strefach zagrożonych mrozem


W strefach zagrożonych mrozem (np. lokalizacja  rury spa- dowej w strefach zacienionych, gdzie  może wiać  zimny wiatr)  zaleca  się założenie kabla grzewczego, który zapo- biega  zamarznięciu wpustu, wzgl.  rury spadowej.

Najbardziej problematyczna jest zmiana z pogody mroźnej na odwilż i odwrotnie, gdy roztopiona woda może syste- mie rur zamarznąć.

Ponieważ w systemach odwodniania awaryjnego z ele- mentem spiętrzającym woda po stopieniu nie dostaje się do systemu, to jednak w przypadku odwodnienia główne- go należy  szczególnie mieć  na względzie stosowanie kabli grzewczych.

W  przypadku zapytań z Państwa strony, nasz zespól serwisowy LORO-X jest do dyspozycji.