LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

Ankieta LORO-X na temat „Szybkie oferty”

Informacje:

- „Szybkie oferty“ realizowane są w formie kart informacyjnych LX (attyka + dach) po angielsku z 1 wpustem na rurę spadową!

- Dokładne oferty, odniesione do konkretnego obiektu realizowane są dopiero po osobistej rozmowie.

- Przykłady zastosowań i pomiary od- powiadają normom EN 12056-3 oraz DIN 1986-100.

- Zasadniczo, ofertowane jest jedno odwodnienie główne i jedno odwod- nienie awaryjne jako system LORO-X.

- Oferty sporządzane są na bazie stalo- wych rur odpływowych LORO-X.

- Wszystkie oferty są bez gwarancji. Właściwe projektowanie budynku realizuje strona występująca o ofertę.