LORO-X systemy odwodnienia dachu
LORO

LORO-X DRAINJET® Mini

Odwodnienie rynnami kasetowymi przepływem ciśnieniowym

Rynnami kasetowymi o szerokości od 150 mm można wraz z LORO-X  DRAINJET Mini odwadniać z wysoką efektywnością. Niewielki  wymiar nominalny systemu rurowego DN50 z ocynkowanej stali umożliwia zachowanie estetyki przed fasadą.

Systemy rurowe LORO-X  dopuszczone są również do odwadniania wewnętrznego, a jeśli jest alternatywnie moż- liwość kładzenia w fasadzie, wtedy rura spadowa rynny kasetowej nie jest widoczna.

Kołnierz zaciskowy nadaje  się do rynien metalowych!

- Dla rynien zawieszonych z przodu i rynien attyki
- Efektywność: Wysoka wydajność
- Oszczędzający miejsce: DN50 / szerokość 150 mm
- Pewność: Odporność na złamanie, uderzenie i nadepnięcie
- Rura spadowa za fasadą